Omnium Real Estate Services

“Een eeuw ervaring van een groep van eigenaars ten dienste van andere eigenaars”
De eeuwenlange ervaring van de groep doorgeven aan de medewerkers van Omnium laat een vruchtbaar gesprek met elke eigenaar toe.

Huur beheer
Beheren voor anderen zoals wij dit doen voor onszelf is een fundamentele regel

Commercieel
Waardebepaling en vastleggen van de prijzen volgens de mogelijkheden van de markt, het zoeken naar een kwaliteitscliënteel en het voeren van de onderhandelingen. Administratief en boekhoudkundig Opstellen van de plaatsbeschrijvingen en de voorzieningsbudgetten, verdeling van de lasten en het op punt stellen van de verhuurstaten.

Juridisch
Opmaken van de huurcontracten, opvolging van de aan de gang zijnde procedures, controle en beheer van de verzekeringsdossiers.

Technisch
Aanvraag van verschillende offertes, controle op de uitvoering van de onderhoudswerken, preventief onderhoud ter bewaring van het eigen patrimonium en de beheersing van de exploitatiekosten van de gebouwen.

Mede-eigendommen
Omnium Real Estate Services beschikt over een bijzondere structuur die aangepast is aan het beheer van gebouwen in mede-eigendom. De verschillende taken toevertrouwd aan de syndicus worden door Omnium Real Estate Services verzekerd via een sterk en ver doorgedreven informatica systeem en een ploeg van specialisten in de domeinen van: de administratie, het juridische, de boekhouding, het technische, de betwiste zaken en de verzekeringen. Elke mede-eigenaar kan op ieder moment aan een van de medewerkers van het kantoor van Omnium Real Estate Services vragen stellen. Omnium Real Estate Services is ook via Internet 24u/24u bereikbaar. Indien u bijkomende inlichtingen wenst aarzel dan niet ons te contacteren.


Naam: OMNIUM Real Estate Services s.a.
Bedrijfsnummer: 0456.031.147
Adres: Boulevard Adolphe Max 13-17 bte 7, 1000 Brussel
Telefoon: 02 / 743.24.24
Fax: 02 / 743.24.40
E-mail: syndic@omnium.be
IPI-nummer: 500054
Beroepstitel: makelaar in onroerend goed
Land van goedkeuring: België

Contactgegevens van de bevoegde toezichthoudende autoriteit: IPI: “Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel”
IPI-ethiek: www.ipi.be

Police d’assurance AXA Belgium n°730.390.160 couvrant en responsabilité civile professionnelle et cautionnement